O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

wtorek, 1 grudnia 2015

Portfel Techniczny - rozliczenie na koniec listopada 2015r
 Na koniec listopada wartość Portfela Technicznego wyniosła 13 019 zł. Oznacza to stopę zwrotu na poziomie +30,2% osiągniętą po 38 miesiącach prowadzenia portfela online. W analogicznym okresie zwrot na benchmarku, którym jest indeks WIG wyniósł +9,3%. Aktualnie portfel składa się z dwóch funduszy :  UniKorona Pieniężny  33,3407 j.u. X  203,56 zł = 6787 zł

                              UniAkcje Turcja      91,9381 j.u.  X  67,79 zł = 6232 zł

  Od bieżącego miesiąca postanowiłem wprowadzić nowy, pomocniczy benchmark dla oceny długoterminowych wyników blogowego portfela. Jest nim procentowa stopa zwrotu dla polskich funduszy dłużnych o charakterze uniwersalnym. Ten pomysł chodził mi po głowie już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz po spadku indeksu WIG poniżej stopy zwrotu instrumentów bezpiecznych w okresie ostatnich 38 miesięcy pojawiła się dobra okazja do jego zastosowania. Po pierwsze pokaże on, na ile warto jest podejmować dodatkowe ryzyko timingu w długim terminie i czy portfel zarabia w rzeczywistych warunkach rynkowych uwzględniając instrumenty bezpieczne. Indeks WIG zdaje się powoli tracić swoją rolę nie tylko w analizowanym wyżej okresie, ale także w okresach znacznie dłuższych ( wykresy poniżej )

 Okazuje się, że w polskich warunkach zakup funduszy uniwersalnych akcji na długi termin jest po prostu nieopłacalny biorąc pod uwagę zmienność z jaką mamy do czynienia i związany z tym stres. W przypadku samych funduszy akcji stopa zwrotu 75% z nich jest zwykle jeszcze niższa niż indeksu szerokiego rynku z uwagi na wysokie ( zwykle 4% ) koszty zarządzania aktywami. Spadek indeksu WIG20 do 6-letniego minimum pokazuje zaś, że majstrowanie kolejnych ekip polityków przy szeroko pojętych finansach ewidentnie odstrasza poważny zachodni kapitał, bez którego trudno będzie o wygenerowanie poważniejszego trendu na indeksach GPW w najbliższym czasie.

Z tego względu wyszedłem z ekspozycją Portfela Technicznego na rynek turecki, co - jak widać było po ostatnich wydarzeniach z zestrzeleniem rosyjskiego bombowca - stanowi ( oprócz walutowego ) również dodatkowe ryzyko inwestowania w tym rejonie. Uprzedzając pytania czytelników postanowiłem jednak na razie nie likwidować pozycji na UniAkcje Turcja. Głębsza analiza napływu/odpływu kapitału na ten rynek na chwilę obecną nie wskazuje na wycofywanie się inwestorów portfelowych. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja na GPW i dlatego uważam, że na zaangażowanie w akcje na GPW jeszcze jest za wcześnie.

2 komentarze:

  1. Panie Adamie możemy się spodziewać rozliczenia portfela też na koniec grudnia?

    OdpowiedzUsuń