O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

czwartek, 21 lutego 2013

Czy to już koniec spadków na Wig20 ?

 Wig20  formacja ABCD
 Wig20 dywergencja z ULT

          To była bardzo ciekawa sesja giełdowa.  Dostarczyła ona  wielu wrażeń a co niektórych inwestorów przyprawiła wręcz o skok ciśnienia krwi. Co takiego dziś się wydarzyło?
    Spójrzmy na wykres indeksu Wig20.  Jak nietrudno zauważyć koniunktura w tym roku jest wyjątkowo niesprzyjająca dla inwestorów operujących w średnim i krótkim terminie.  Coraz niższe poziomy indeksu każą zastanowić się, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z zakończeniem fali wzrostowej mającej swój początek w maju ub. roku.  Spójrzmy na wykres 1. na którym została zastosowana metoda pomiaru zwana ABCD.  W tym przypadku użyłem jej do pomiaru głębokości korekty spadkowej ostatniej fali wzrostowej rozpoczętej na początku listopada ub.r. aż do jej zakończenia, czyli koniec grudnia ub.r.
     Nie wdając się w budowę tego instrumentu powiem tylko,  że wykorzystuje się tu proporcje Fibonacciego do wyznaczenia prawdopodobnego zasięgu korekty.  Jak widać narzędzie wskazuje na poziom dokładnie 2400 pkt, czyli 61,8% zniesienia.  Również momentum (impet) spadkowy porządnie już wyhamował i powoli zmierza w kierunku linii "100", która jest linią równowagi. Sygnału zakupu należy wypatrywać po przebiciu tej linii od dołu przez oscylator.
        Wykres.2 przedstawia poziomy zniesienia Fibonacciego dla obecnej korekty. Jak widać zatrzymała się ona dokładnie na poziomie 61.8% co jest właściwie ostatnim momentem do jej zakończenia. Dalsze spadki spowodowały by już powstanie wielu sygnałów sprzedaży, co nie wróżyłoby dobrze.
        Co jeszcze widać na wykresie?. Oprócz dywergencji z oscylatorem Ultimate w dniu dzisiejszym utworzyła się formacja zwana "Młot", w teorii japońskich świec  uznawana za zakończenie spadków.
     Mam nadzieję na utworzenie w dniu jutrzejszym poważniejszej formacji zakończenia spadków (może Gwiazda Poranna?)  Byłoby to piękne ukoronowanie dzisiejszej informacji  dotyczącej perspektyw naszego pięknego kraju.
                                         
Cytat z portalu Stooq :   "Kluczową informacją dla rynku złotego w czwartek okazał się komunikat agencji Fitch, która podniosła perspektywę ratingu Polski (A-) do pozytywnej z neutralnej. Agencja docenia reformy wprowadzone przez polski rząd w 2012 roku oraz dokonane zacieśnienie fiskalne, w wyniku czego udało się ustabilizować relację długu do PKB (wg. ESA). Należy pamiętać, że część tego zacieśnienia odbyła się poprzez zmiany dotyczące OFE, ale nawet po wyeliminowaniu tego czynnika ograniczanie wydatków dyskrecjonalnych było rzeczywiście znaczące. Istotne jest to, że Fitch poprawia ocenę wiarygodności pomimo pogorszenia koniunktury (agencja zakłada, iż PKB wzrośnie w tym roku o 1,6%). Jest to bez wątpienia wiadomość dobra dla złotego, choć naszym zdaniem w krótkiej perspektywie nie usuwa ryzyka jego osłabienia w przypadku pogłębienia korekty na rynkach globalnych. Złotemu pomóc mogła również wypowiedź członka RPP Jerzego Hausnera. W wywiadzie dla agencji Reuters powiedział on, iż cykl obniżek stóp procentowych może wkrótce zostać zakończony, a Rada powinna zmienić nastawienie na neutralne. Stwierdził on również, iż zbyt duża liczba obniżek teraz będzie oznaczała konieczność silnego zacieśniania w przyszłości. Wypowiedź Hausnera jest pewnym zaskoczeniem, gdyż jakkolwiek marcowa decyzja Rady nie jest absolutnie przesądzona, rynek mimo wszystko widzi jeszcze przynajmniej 2 obniżki do końca tego półrocza. Hausner uważany jest za tzw. swing votera, który może decydować o ostatecznej decyzji Rady."