O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

środa, 27 listopada 2013

Portfel Techniczny - rozliczenie transakcji z dnia 25-11-2013 r.

     Dziś rozliczam ostatnią transakcję konwersji Portfela Technicznego z dnia   25-11-2013 r.

  -  stan portfela przed konwersją :   70, 9694  j.u.  UniKorona  Pieniężny   x  191, 34 zł  =   13 579  zł

  -  stan portfela po konwersji :      13 579  zł  /  99,77  zł    UniAkcje MIŚS   =   136.1030  j.u.  UniAkcje MIŚS

Aktualny stan Portfela Technicznego na dzień  27-11-2013.r   to  136. 1030  j. u.  UniAkcje MIŚS,  co odpowiada wartości  portfela  13579 zł,  czyli stopa zwrotu  wyniosła   + 35,8 %.

W analogicznym okresie ( od 04-10-2012 r )  stopa zwrotu dla  indeksu  WIG   to   + 24,5 %

niedziela, 24 listopada 2013

Portfel Techniczny - powrót do akcji
 W związku z powstaniem sygnału odwrócenia pozycji w kierunku akcji na Portfelu Technicznym, w poniedziałek zlecę konwersję jednostek z powrotem do funduszu  UniAkcje MIŚS.

Tradycyjnie zgodnie z planem transakcja zostanie rozliczona w środę po zakończeniu notowań, lub w czwartek rano.


Jednocześnie chcę przypomnieć  czytelnikom,  że operacje konwersji jednostek stanowią wyraz moich osobistych poglądów i opinii i nie powinny być traktowane jako rekomendacje. Osoby mnie naśladujące robią to na własne ryzyko i muszą brać pod uwagę ewentualne straty finansowe za które nie ponoszę odpowiedzialności.  To tak dla przypomnienia.

środa, 20 listopada 2013

Masowy run na małe i średnie spółki   

 Wygląda na to,  że osoby na co dzień nie interesujące się inwestowaniem powoli wracają do gry. Wskazuje na to rekordowe zainteresowanie funduszami typu MIŚS.  Jak podaje serwis analizujący m.in przepływy finansowe w funduszach inwestycyjnych   analizy.pl ,  w październiku do tego typu funduszy napłynęła rekordowa liczba środków - najwięcej od lipca 2007 r .( rys.)

Jest to o tyle istotna informacja,  że fundusze MIŚS należą do grupy najbardziej agresywnych i ryzykownych ,  a wszelkie prospekty zalecają minimalny okres inwestycji jako pięcioletni.

Kto właściwie kupuje ?  W ogólnym zarysie można wskazać na trzy grupy  "inwestorów".  Pierwsza,  to osoby,  które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z rynkiem kapitałowym,  zwykle młodzi ludzie będący w latach 2007-2008 jeszcze na garnuszku rodziców.  Wykształceni, ceniący sobie niezależność finansową i niemający "dziedzicznego obciążenia" spadkami z okresu poprzedniej hossy.  Mówiąc krótko mający carte blanche.

Druga grupa,  to osoby chcące się odegrać za straty sprzed 5-6 lat,  liczące na to,  że tym razem szczęście dopisze bardziej.  To ryzykowne podejście,  tym nie mniej uważam, że w chwili obecnej mają jeszcze na to szansę - patrz poprzedni post.

Trzecią grupę można już w pewnym cudzysłowie nazwać inwestorami.  Należą do nich osoby, które nie załamały się po stratach poprzedniej hossy i postanowiły zrozumieć i naprawić swoje błędy i po raz kolejny rozpocząć przygodę z giełdą,  tym razem jednak dużo bardziej interesując się tematem.  Należy do nich dość duża liczba blogerów i czytelników rożnego rodzaju blogów o tematyce inwestycyjnej.  Sugerują to choćby wyniki ankiety,  którą przeprowadziłem swego czasu na blogu,  wskazującą na przeciętnie  5-letni okres zajmowania się inwestowaniem przez tę grupę.

Wspomnę tu o jeszcze dwóch innych grupach .  Inwestorach profesjonalnych,  gdyż tacy rzadko ponoszą straty w ujęciu globalnym  i  osobach,  które po niekiedy ogromnych stratach z przed sześciu lat postanowiły sobie, że nigdy już się do tego nie dotkną.  Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że jest to całkiem spora grupa.

W  sytuacji zaawansowanej fazy ożywienia gospodarczego tego typu informacje o rekordowych napływach do funduszy MIŚS  powinny zapalić już czerwoną lampkę w głowach. Nowe wpłaty zmuszają bowiem zarządzających funduszami do kupowania akcji coraz większej liczby spółek i co gorsza - coraz gorszej jakości.  Pozwala to kapitałowi portfelowemu na rozpoczęcie procesu dystrybucji akcji wśród złaknionych zysku,  nieświadomych niczego "inwestorów" z grupy pierwszej i drugiej.

Staram się na bieżąco monitorować ewentualną kwestię dystrybucji .  Jak dotychczas, w perspektywie średnio i długoterminowej tego typu procesy jeszcze się nie rozpoczęły, co dobrze wróży na co najmniej kilka / kilkanaście najbliższych  miesięcy.

poniedziałek, 18 listopada 2013

Rekordowe napływy do funduszy akcyjnych - koniec hossy ?


Jak podaje portal Stooq.pl ;

"Klienci funduszy inwestycyjnych chyba w końcu dostrzegli poprawę koniunktury na rynkach akcji. Do funduszy agresywnych wpłacili w październiku najwięcej pieniędzy od ponad sześciu lat.
Saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych, wg szacunków Analiz Online, wyniosło w październiku blisko 920 mln zł. Z tak dużym napływem pieniędzy do tej kategorii funduszy nie mieliśmy do czynienia od przeszło sześciu lat. Wprawdzie, jeśli prześledzić dokładnie statystyki, można się natknąć na ponad dwumiliardowe saldo w listopadzie 2008 roku, jednak w zdecydowanej większości, bo prawie 2,1 mld zł, było ono efektem przesunięć kapitałowych w ramach finansowej grupy kapitałowej Aviva. Także w sierpniu 2007 roku saldo było wyższe, jednak również była to zasługa kapitałowych przesunięć, tym razem w ramach grupy ING. Tak naprawdę ostatnim miesiącem, w którym to klienci indywidualni odpowiadali za saldo przekraczające miliard złotych, był lipiec 2007 roku. Dla tych co już zapomnieli – w lipcu 2007 roku WIG (WIG55136.81 +2.30%News) zanotował rekord wszech czasów, osiągając niemal 67,8 tys. punktów. Od tamtego momentu, z krótkimi przerwami, aż do lutego 2009 roku systematycznie tracił na wartości, ostatecznie niemal muskając pułap 20 tys. punktów, czyli spadając w najgorszym momencie o 70 proc."

Tego typu informacje pojawiły się również w innych serwisach. Co ciekawe na kilku blogach temat wywołał traumatyczne wspomnienia z okresu ostatniej wielkiej hossy i sugestie możliwej powtórki tamtych wydarzeń.

WIG  C/Z
WIG C/WK
Moim zdaniem jest to  JEDYNE !  podobieństwo z tamtym okresem i w żaden sposób nie wskazuje ono na zakończenie hossy.  Zacznijmy od wycen fundamentalnych ( diagramy od końca roku 2007 ).  Aktualny C/Z  dla Wig-u to 18,29.   Pod koniec 2007 wskaźnik oscylował w granicach  30 .  Dalej,  C/WK - sześć lat temu wynosił  przeszło  3,50,  obecnie  1,28.   Oba wskaźniki dodatkowo zamieściłem w układzie OX.   Tu  widać trend w jakim poruszają się wspomniane indykatory - na obu obowiązują długoterminowe sygnały kupna.

Następną różnicą obu okresów jest etap cyklu koniunkturalnego.  Podczas,  gdy sześc lat temu po kolejnych podwyżkach stóp procentowych rynek wszedł w inflacyjną fazę spowolnienia,  to obecnie znajduje się dopiero w pierwszej,

dezinflacyjnej fazie ożywienia gospodarczego ( rys. wyżej znalazłem na blogu W. Białka ).

A może powodem runu na fundusze akcji są wysokie historyczne stopy zwrotu ?  To również wątpliwe.
Stopa zwrotu WIG za ostatni rok to zaledwie  +24%, natomiast  3- letnia to  18,6 %.  Co prawda 5-letnia stopa zwrotu to już przyzwoite  +113%,  to jednak dopiero przeszło  300%  zwrot w latach 2003-2006 spowodował powstanie banki spekulacyjnej.

Moim zdaniem obecne napływy środków do funduszy maja związek z brakiem alternatywy dla oszczędzających w bankach.  Nie drożeją surowce, nieruchomości a oprocentowanie lokat bankowych oscyluje wokół 1% ( realnie).

Środki finansowe są ściągane do funduszy z powodu ekstremalnie niskiego oprocentowania typowych lokat,  a nie historycznie atrakcyjnych stóp zwrotu w funduszach.

To wszystko potwierdza, że do końca hossy jeszcze długa droga a obecne zakupy spóźnialskich na dzień dzisiejszy mogą spowodować jedynie przyśpieszenie wzrostów ( mamy co nadrabiać względem zachodu )


wtorek, 12 listopada 2013

Wig - sytuacja krótkoterminowa.


   Jak widać na wykresie indeks szerokiego rynku WIG dostał wyraźnej zadyszki. Pod koniec października, po ustanowieniu okresowego szczytu,  jak na razie indeks ma trudności z kontynuacją wzrostów.

Poziomem docelowym były bowiem okolice 53 500 pkt, co wynika ze zniesienia Fibonacciego. Słabniecie rynku potwierdził oscylator  CCI  przebijając w ubiegłym tygodniu swoją linię trendu wzrostowego.

Linia ta w obecnej sytuacji staje się oporem, z którym niedługo zapewne przyjdzie mu się zmierzyć.

Na chwilę obecną poziomami wsparcia na indeksie WIG są  : 51 859 pkt ( minimum z 18 października ), co stanowi pierwszy teoretyczny poziom zatrzymania spadków i znajdujący się niżej rejon 51 149 pkt ( szczyt z 27 września ).

W okresie średnioterminowym jak na razie nie widać zagrożeń dla kontynuacji trendu wzrostowego. Wskazują na to choćby szacunki Ministerstwa Finansów dotyczące wzrostu gospodarczego za trzeci kwartał. Wg  MF wzrost wyniósł 2% r/r,  po wzroście w pierwszym kwartale 0,5%  r/r  i 0,8% w drugim.

Wyraźny skokowy wzrost PKB wskazuje na rychłą poprawę wyników finansowych spółek giełdowych w najbliższej przyszłości.środa, 6 listopada 2013

Portfel Techniczny - rozliczenie transakcji z dnia 04-11-2013 r.
   
 Dziś rozliczam ostatnią transakcję konwersji w  Portfelu Technicznym  z dnia 04-11-2013 r.

   -  stan portfela przed konwersją :  137,51 j.u.  UniAkcje MIŚS  x  98,60 zł  =  13 558 zł

   -  stan portfela po konwersji :   13 558 zł  /  191,04 zł  [ UniKorona Pieniężny ]  =  70,9694 j.u. UniKorona Pieniężny

Aktualny stan  Portfela Technicznego  po 13 miesiącach to 70,9694 j.u   UniKorona Pieniężny, co odpowiada wartości  portfela  13 557 zł.   Oznacza to stopę zwrotu na poziomie  + 35,5 %.

W tym samym okresie stopa zwrotu na referencyjnym WIG wyniosła  + 23 %

Podsumowanie :  Czy rynek jest już przegrzany ?  To pytanie zadaje sobie coraz więcej inwestorów. Ostatnia fala wzrostowa, która wyniosła indeks szerokiego rynku na nowe roczne poziomy, od swojego dna ( 05-09-2013 r. intraday ), do ostatniego szczytu  (  30-10-2013 r. intraday), to 21 %.  Wzrost ten odbył się niejako z marszu, bez korekty, co każe przypuszczać, że w niedługim czasie możemy się jej spodziewać.
Tak nakazywałby zdrowy rozsądek. Trzykrotny rekordowy odczyt  ankiety SII  ( wszystkie odczyty powyżej 60 % dla byków ) jest czymś wyjątkowym w liczącej mniej więcej dwa lata historii wskaźnika.
Również oscylatory takie jak  RSI,  DPO, CCI  wskazują już na wyhamowanie impetu rynku, co zwykle w przeszłości kończyło się korektą.

Nie jest również istotne, jaki będzie ona miała charakter. Czy nastąpi tąpnięcie,  z jakim mieliśmy do czynienia już dwukrotnie na przestrzeni roku, czy będzie to rodzaj tzw. korekty pędzącej. Portfel Techniczny został zabezpieczony zgodnie z zasadami, których się trzymam przy jego zarządzaniu. Jak dotąd taka strategia zapewniała  niewielkie jego wahnięcia, zapewniając jednocześnie dość atrakcyjną stopę zwrotu.

sobota, 2 listopada 2013

Zmiana w Portfelu Technicznym


     W czwartek pojawił się sygnał konwersji ( opuszczenia rynku akcji ) dla Portfela Technicznego. Jak na razie sygnał sprzedaży ma charakter krótkoterminowy, ale w obecnych okolicznościach nie można wykluczyć sytuacji, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku.  Wtedy podobny poziom wykupienia spowodował czteromiesięczną korektę na rynku akcji w okresie styczeń-maj 2013 r.

 Duże wykupienie rynku w połączeniu z rekordowym odczytem ankiety SII, który już od trzech tygodni ostrzega przed korektą spowodował, że postanowiłem zabezpieczyć zyski z portfela. Od ostatniej publikacji wyników TU zyskał on 9% w zasadzie bez żadnej korekty. Oczywiście zgadywanie, czy będzie ona głęboka, czy może przebiegnie płasko jest wróżeniem z fusów. Może się również okazać, że rynek osiągnie jeszcze wyższe poziomy, tym nie mniej portfel - zgodnie z założeniami - ma zarabiać w miarę bezpiecznie i tego od samego początku się trzymam.

 Plan na przyszły tydzień jest następujący. W poniedziałek składam zlecenie konwersji jednostek UniAkcje MIŚS do UniKorona Pieniężny, zaś w środę po zakończeniu sesji ( lub w czwartek rano ) opublikuję szczegóły transakcji. Na dzień dzisiejszy stopa zwrotu na Portfelu Technicznym od chwili utworzenia (04-10-2012 r) wynosi   +36%,  przy wzroście indeksu WIG   + 22%.