O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

piątek, 28 listopada 2014

Zmiana w Portfelu Technicznym - znowu Turcja

  W związku z powstaniem technicznego sygnału kupna o charakterze średnioterminowym, w dniu dzisiejszym zlecam konwersję wszystkich jednostek funduszu UniKorona Pieniężny na UniAkcje Turcja. 

 Inwestycję tę - podobnie jak poprzednio - planuję utrzymać w perspektywie co najmniej kilku miesięcy, oczywiście jeśli w międzyczasie nie zajdą nieprzewidziane okoliczności związane np. z ewentualnym rozszerzeniem się konfliktów zbrojnych zlokalizowanych głównie w okolicach Turcji.

 Obserwując nasz rodzimy rynek akcji widać wyraźnie, że zdecydowanie oderwał się już od tego, co prezentują niektóre rynki światowe. Zwłaszcza źle to wygląda na tle parkietów azjatyckich, czy choćby segmentu DM. Co więcej, niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie polski rynek akcji wybije się górą z rocznej konsolidacji, która na na indeksie WIG przebiega na poziomie 55 500 pkt.

Spadający w dalszym ciągu odsetek spółek notowanych wyżej niż rok wcześniej sugeruje dalsze zmniejszanie się tzw. szerokości rynku z czym wiąże się naturalnie jego brak płynności mierzony wolumenem obrotów.  

Wielu analityków spodziewa się w tym roku tradycyjnego Rajdu Św. Mikołaja.  W ubiegłym roku taki rajd nie wystąpił i statystycznie rzadko w przeszłości zdarzały się tego typu sytuacje.  Zobaczymy czy tym razem rynek wreszcie poderwie się do góry a jeśli tak, to na ile starczy mu entuzjazmu.  Przykład takiej pułapki mieliśmy bowiem we wrześniu, kiedy indeksy na chwilę pokonały rekordowe poziomy z listopada ub. roku po czym weszły z powrotem w trend boczny.

 Rozliczenie konwersji nastąpi tradycyjnie za dwa dni robocze, tj we wtorek wieczorem lub środę rano.

Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że wszystkie operacje wykonywane na blogowym portfelu prezentują tylko i wyłącznie mój prywatny punkt widzenia i nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Nie biorę odpowiedzialności za straty, jakie mogą być udziałem ewentualnych naśladowców moich transakcji.

wtorek, 25 listopada 2014

Portfel akcji, czy fundusze akcji - co jest lepsze?       
 No właśnie... Rzecz dotyczy portfeli budowanych przez indywidualnych inwestorów z udziałem akcji poszczególnych spółek. Na pozór sprawa wydaje się prosta.  Otóż zwykle dobieramy spółki według różnych kryteriów. Jedni preferują analizę fundamentalną analizując wyniki finansowe wszystkich spółek i ekstrapolując je w przyszłość.  Inni opierają się wyłącznie na analizie technicznej uważając, że wszystkie istotne informacje są już odzwierciedlone w cenie.  Jeszcze inni wykupują abonament u popularnego i znanego blogera idąc na skróty.  Zresztą sposobów na radzenie sobie z tym problemem jest tyle, ilu inwestorów. W każdym razie cel jest jeden - chcemy okazać się lepsi od indeksu szerokiego rynku. W innym przypadku kupilibyśmy jednostki funduszu akcyjnego naśladującego w jakimś stopniu WIG i nie zawracali sobie głowy samodzielnymi analizami. Jednak - jak za chwilę pokażę - sprawa nie jest zbyt prosta a przynajmniej dla większości...

Czy w ogóle ktoś zastanawiał się, co tak naprawdę odpowiada za słabe w większości wyniki tworzonych od kilku lat portfeli nie tylko wśród amatorów, ale także wśród wielu graczy profesjonalnych?

Zanim wyjaśnię o co chodzi proponuję zapoznać się z częścią artykułu zamieszczonego w dzisiejszym wydaniu gazety Parkiet pt :  Liderzy wciąż z potencjałem : link
 
''Jeśli ktoś kupił akcje na GPW 17 lutego 2009 r., to trafił dokładnie w dno bessy. WIG20 wynosił wówczas niespełna 1328 pkt, a WIG zaledwie 21 274 pkt. Od tego czasu ten pierwszy indeks zyskał 80,5 proc., a drugi 148 proc. Daleko im jednak do poziomów ze szczytu hossy (6 lipca 2007 r.) – wtedy WIG20 sięgał 3900 pkt, a WIG przekroczył  67 568 pkt. Sprawdziliśmy, jak poradziły sobie poszczególne spółki. Okazuje się, że 116 firm z rynku głównego zdrożało ponaddwukrotnie. Prawie 90 z nich poradziło sobie lepiej niż rynek, czyli zyskało więcej niż 148 proc. Natomiast w przypadku kilkunastu spółek stopy zwrotu są aż czterocyfrowe. W tym gronie są m.in. Amica, Paged, CD Projekt, Forte, MW Trade, Integer, Rainbow Tours, Quercus TFI oraz AB.''

  Ten krótki cytat w moim przekonaniu pozwala zrozumieć pytanie zawarte w tytule posta.

 Szybka kalkulacja : W okresie blisko sześciu lat, a więc od 17 lutego 2009 do chwili obecnej WIG wzrósł o 148%.  W analogicznym okresie 116 spółek zdrożało ponad dwukrotnie. To znaczy, że takich spółek było tylko 30%.  Prawie 90 z nich poradziło sobie lepiej niż rynek - i to jest klucz do zagadki.  To niespełna 24% wszystkich firm będących w składzie referencyjnego indeksu WIG !

Mówiąc inaczej w okresie ostatnich prawie sześciu lat jedynie co czwarta spółka notowana na głównym parkiecie ( 25%) osiągnęła zwrot przekraczający stopę zwrotu WIG.

 Na wykresie zamieściłem zachowanie dwóch od"zawsze dobrych" uniwersalnych funduszy akcji polskich. Co prawda ich stopy zwrotu odbiegają nieco od indeksu,  jednak biorąc pod uwagę ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na analizowanie raportów spółek giełdowych i oczywiste błędy jakie zdarzają się przy wyborze samych papierów do portfela, długoterminowy zakup któregoś z wymienionych funduszy prawdopodobnie dla większości inwestorów okaże się bardziej zyskowny, niż próby budowania portfeli z akcji poszczególnych spółek.


wtorek, 11 listopada 2014

S&P 500 - czy powietrze się rozgrzewa?                                 wykres 1.                 S&P 500 - układ miesięczny.

                               wykres 2     S&P500  Bullish Percent Index


                                      Ankieta  AAII  na dzień 06-11-2014 r


W Stanach kolejne rekordy hossy i chyba warto jest przyjrzeć się nastrojom panującym na tym rynku.  Technicznie nie widać jak na razie bezpośrednich zagrożeń załamania notowań - patrz wykres 1.  Co prawda RSI przeciął linię trendu wzrostowego i testuje ją od dołu, ale MACD nie wygenerował jeszcze sygnału sprzedaży

Spójrzmy zatem na szerokość rynku w ujęciu długoterminowym na wykresie Procentowego Wskaźnika Hossy dla indeksu największych amerykańskich spółek - wykres 2.  W październiku został wygenerowany sygnał sprzedaży i dodatkowo pokonana została istotna linia trendu wzrostowego. Nietrudno zauważyć, że w przeszłości indeks ten ostatecznie za każdym razem zniżkował do poziomu poniżej 30%, co w konsekwencji oznaczało po prostu straty dla posiadaczy długich pozycji.

 Warto również zwrócić uwagę, że aktualnie wskazuje on poziom 66,8% ( ostatnia kolumna X ) i sygnalizuje status korekty spadku.

 Ciekawie prezentują się także wyniki ostatniej ankiety AAII przeprowadzanej systematycznie co tydzień wśród inwestorów indywidualnych jeśli chodzi o prognozę na najbliższe sześć miesięcy. Widzimy tu wyraźne dwa rekordy. Procent byków to aktualnie 52,7%, natomiast procent niedźwiedzi zamknął się na poziomie nie widzianym od kilku już lat i wynosi  +15,1%.  Po prawej stronie wykresu umieściłem długoterminową średnią dla wskazań ankiety. Warto też zauważyć, że w ostatnim tygodniu liczba nowych byków wzrosła o 3,3%, zaś liczba niedźwiedzi spadła aż o 6%.

 Według własnych obliczeń stwierdziłem także, że w zakończonym tygodniu odsetek akcji dla indeksu S&P 500,  które notowane są wyżej niż 12 miesięcy temu wynosi obecnie 86%. Oznacza to po prostu, że około 90% inwestorów, którzy kupili akcje rok temu notuje dodatnie stopy zwrotu, co przekłada się na wszechobecny optymizm.

Może zatem pytanie tytułowe powinno brzmieć S&P 500 - jak mocno powietrze jest już rozgrzane ?

poniedziałek, 3 listopada 2014

Portfel Techniczny - podsumowanie października 2014 r.
     
  Kolejny miesiąc za nami w związku z tym tradycyjne podsumowanie wyników Portfela Technicznego.

  Na koniec października 2014 roku wartość portfela wynosi 14 280 zł,  na co składa się  71,6986 jednostek uczestnictwa funduszu  UniKorona Pieniężny przy aktualnej cenie jednostki  199,17 zł.

Oznacza to stopę zwrotu + 42,8% osiągniętą po 25 miesiącach prowadzenia blogowego Portfela Technicznego. Wykres obrazujący całkowitą stopę zwrotu a także od początku bieżącego roku znajduje się powyżej.

Jak stali czytelnicy zapewne pamiętają, od 11 sierpnia w portfelu znajdują się wyłącznie jednostki bezpiecznego funduszu  UniKorona Pieniężny.  Od tego czasu portfel zanotował niewielki zysk na poziomie 0,96%, co akurat w moim przekonaniu nie jest problemem z punktu widzenia długofalowej strategii. Aktualna faza spowolnienia gospodarki nie służy inwestowaniu w ryzykowne aktywa ( przynajmniej na polskiej giełdzie ) dlatego uznałem, że okres ten lepiej będzie przeczekać w bezpiecznym miejscu.

Generalnie do tej pory strategia trzymania się planu zarówno w dłuższym ( 25 miesięcy ) jak i krótszym ( od początku roku ) okresie sprawdza się dobrze. Może o tym świadczyć nadwyżka stopy zwrotu portfela nad benchmarkiem ( WIG ), która na dzień dzisiejszy wynosi + 86%.