O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

sobota, 28 lutego 2015

Portfel Techniczny - rozliczenie na koniec lutego 2015 r            Dziś tradycyjne, comiesięczne rozliczenie wyników Portfela Technicznego. Od 17-02 w portfelu znajduje się 150,3120 j.u funduszu UniAkcje Miśs. Cena jednostki na dzień 28-02-2015 wynosi 95,92 zł.  Zatem portfel ma wartość 14 417 zł, co oznacza całkowitą stopę zwrotu na poziomie 44 %.  W analogicznym okresie wzrost indeksu WIG to + 21,6% - wykres. Od początku br. stopa zwrotu portfela wynosi zaś  + 4%


Niektórzy z czytelników zapewne zastanawiają się dlaczego, w tak niestabilnej sytuacji politycznej za wschodnią granicą, a także mając na uwadze fakt rekordowych poziomów indeksów w USA, Niemczech, Francji, Japonii i Chinach zdecydowałem się całość portfela umieścić w agresywnych misiach.

Kilka powodów takiej decyzji podałem już w poprzednich wpisach. Krótko mówiąc uważam, że ostatni dynamiczny rajd na spółkach o małej i średniej kapitalizacji nie jest chwilowy. Zachowanie różnorakich wskaźników technicznych sygnalizuje bowiem prawdopodobny początek trwalszego trendu również na szerokim rynku. Niedawne wybicie górą z rocznej konsolidacji na Indeksie Cenowym sugeruje, że w przyszłej hossie ( jeśli oczywiście taka nadejdzie ) jest szansa na znacznie większy odsetek spółek rosnących w porównaniu z hossą z lat 2012-2014, która-jak pamiętamy-charakteryzowała się dużą wybiórczością.

Na wykresie wyżej zamieściłem także uaktualniony wskaźnik siły dla całego rynku. Jak nietrudno zauważyć w ostatnim tygodniu na wykresie zaszła znacząca zmiana i to w pozytywnym sensie. Widać wyraźnie, że w ostatnich wzrostach bierze udział coraz większa liczba spółek wchodząc w swoje długoterminowe trendy wzrostowe. To bardzo optymistyczny akcent.

wtorek, 17 lutego 2015

Portfel Techniczny-rozliczenie ostatniej transakcji
                 Zgodnie z zapowiedzią rozliczam ostatnią transakcję konwersji w Portfelu Technicznym z dnia 13-02-2015r.

  stan przed konwersją :  69,3633 J.U. UniKorona Pieniężny  X cena jednostki 201,37 zł = 13 967 zł

  stan po konwersji :  13 967 zł / 92,92 zł ( cena UniAkcje Miśs ) =  150.3120 J.U. UniAkcje Małych i Średnich spółek.

 Reasumując : na dzień dzisiejszy w portfelu znajduje się 150.3120 J.U. funduszu UniAkcje Miśs o wartości  13 967 zł.

Przypomnę jeszcze, że portfel oparty jest na rzeczywistych transakcjach i zarządzany przy pomocy analizy technicznej. Został stworzony specjalnie na potrzeby niniejszego bloga.  Jego głównym długoterminowym celem jest pokonanie benchmarku, jakim jest referencyjny indeks szerokiego rynku WIG. Wszystkie operacje konwersji opisuję bez opóźnień w celu możliwie największej przejrzystości.

Jednocześnie przypominam, ze wszelkie ewentualne próby naśladowania moich transakcji wykonują państwo na własne ryzyko. W inwestowaniu, podobnie jak i w każdej innej dziedzinie życia, niezbędna jest pewna dawka zdrowego rozsądku. Inwestowanie własnych pieniędzy na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem poniesienia strat !

sobota, 14 lutego 2015

Ocieplenie na rynku małych spółek
                                                                UniAkcje Miśś - układ miesięczny

 Wygląda na to, że okres spowolnienia gospodarki stopniowo zaczyna odchodzić do lamusa. Ostatnie pozytywne odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury, takich jak PMI, czy produkcja przemysłowa wskazują na prawdopodobne ożywienie w drugiej połowie roku. W związku z tym prawdziwa może się okazać teza mówiąca o tym, że to polskie akcje/fundusze akcyjne okażą się w tym roku najlepszą lokatą kapitału.

 Od początku prowadzenia bloga przyjąłem zasadę niepotrzebnego teoretyzowania, natomiast skupiam się głównie na praktycznych aspektach pomnażania oszczędności z głównym akcentem położonym na analizę techniczną.

Interesującą sprawą jest fakt pojawiania się coraz większej ilości wskazań i sygnałów prognozujących trwalsze ożywienie na rynku akcji. Świadczyć o tym mogą przykładowo prowzrostowe układy na wykresach typu P&F (kółko i krzyżyk). Co prawda wiele wskaźników technicznych na chwilę obecną jeszcze nic nie pokazuje, to jednak sam rynek, a zwłaszcza segment małych i średnich spółek zaczyna wyglądać coraz bardziej zachęcająco również w dłuższej perspektywie. Na wykresie powyżej zamieściłem miesięczny wykres UniAkcje Miśs, czyli funduszu na którym w głównej mierze oparłem strategię blogowego Portfela Technicznego. Jak widać, luty okazuje się tu momentem przełomowym, jeśli chodzi o zmianę alokacji na agresywną. Przypomnę, że w marcu 2014 roku opuściłem rodzimy rynek akcji i do chwili obecnej przebywałem na funduszu UniKorona Pieniężny ( z dwoma krótkimi "tureckimi"epizodami w międzyczasie ).

Wracając do wykresu, to mamy do czynienia z naruszeniem górnego SAR w układzie miesięcznym, co z technicznego punktu widzenia oznacza sygnał kupna na dłuższy okres. Również układ oscylatorów MACD osc i CCI nie pozostawia wątpliwości co do prawdopodobnego kierunku tego segmentu ( Miśs ) w najbliższych miesiącach. Nieco gorzej sprawa wygląda jeśli chodzi o kondycję rynku jako całości. Autorski wskaźnik siły całego rynku wskazuje stopniowe jego wzmacnianie. Jednak nachylenie linii trendu jest jeszcze zbyt małe żeby można było myśleć o dynamicznej hossie na indeksach typu Wig, czy Wig20. Mamy tu raczej do czynienia z selektywnymi zakupami akcji głównie przez inwestorów portfelowych.

 Wiele osób zastanawia się, czy możliwe są wzrosty w Warszawie w sytuacji, gdy światowe parkiety znajdują się na rekordowych poziomach, co oczywiście wiąże się z ryzykiem głębokiej korekty. Niestety takie ryzyko istnieje zawsze i należy to brać pod uwagę.

 Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że publikowane analizy przedstawiają jedynie mój prywatny punkt widzenia i w związku z tym nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji inwestycyjnej. Korzystając z zamieszczonych tu analiz robią to państwo na własne ryzyko.

piątek, 13 lutego 2015

Zmiana w Portfelu Technicznym
 W dniu dzisiejszym dokonałem pierwszego w tym roku zlecenia konwersji w Portfelu Technicznym. Wszystkie jednostki UniKorona Pieniężny zostają zamienione na UniAkcje Małych i Średnich spółek. Rozliczenie transakcji nastąpi we wtorek wieczorem lub środę rano.

wtorek, 3 lutego 2015

Zapraszam do głosowania na Blog Roku 2014     Kilka dni temu zgłosiłem swój blog do konkursu Blog Roku 2014. W dniu dzisiejszym rozpoczął się drugi etap, polegający na głosowaniu za pomocą  SMS.  Technicznie wygląda to tak, że można głosować na dowolną liczbę blogów z tym, że na określony blog z danego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos.

 Koszt SMS-a, to 1,23 zł brutto. Dochód z głosowania zostanie przekazany Fundacji Dzieci Niczyje. Organizacja ta pomaga dzieciom doświadczającym przemocy.

Do konkursu Blog Roku 2014 w kategorii Specjalistyczne i Firmowe zostało zgłoszonych 369 blogów, a więc konkurencja bardzo duża. W związku z tym, jeśli uważacie, że treści publikowane na blogu są Wam pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych to zagłosujcie!

Za oddane głosy chciałbym jednocześnie z góry podziękować.

Treść SMS-a, oraz numer telefonu na który można oddać głos w konkursie jest zamieszczony na obrazku.