O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

wtorek, 31 marca 2015

Portfel Techniczny - rozliczenie na koniec marca 2015 r. Dziś tradycyjne, comiesięczne rozliczenie blogowego Portfela Technicznego. Portfel został utworzony dnia 04-10-2012 roku, oparty jest na rzeczywistych transakcjach a wszystkie operacje publikuję na bieżąco w celu zachowania maksymalnej przejrzystości. Punktem odniesienia od samego początku jest referencyjny indeks WIG. Portfel składa się z funduszy konwertowanych w ramach parasola w Towarzystwie Union Investment.

 Aktualnie w portfelu znajduje się 150,3120 jednostek uczestnictwa funduszu UniAkcje Małych i Średnich spółek, które zostały nabyte dnia 17 lutego 2015 roku, a więc półtora miesiąca temu. Aktualna cena jednostki wynosi 97,61 zł, co pomnożone przez 150.3120 j.u daje wartość portfela na poziomie 14 671 zł.
 Oznacza to dotychczasową stopę zwrotu na poziomie 46,7 %, dokładnie dwukrotnie wyższą od swojego benchmarku.

Niewielki jednoprocentowy wzrost wartości portfela jest oczywiście wynikiem korekty, jaka zagościła w marcu na naszym parkiecie. Jak dotychczas przyjmuje ona dość płaski charakter. Przed nami nowy miesiąc. Czy przyniesie on ponowne ożywienie na głównych indeksach giełdy warszawskiej przekonamy się niebawem.poniedziałek, 30 marca 2015

Fundusze obligacji już nie dadzą zarobić?  Dzisiejszy krótki wpis jest niejako nawiązaniem do poprzedniej analizy. Wykres zamieszczony powyżej jest dowodem na to, że rynki akcji/obligacji są ze sobą odwrotnie skorelowane o czym wie zapewne większość czytelników. Co więcej, informacje o rocznej stopie zwrotu funduszy obligacji można wykorzystać jako jeszcze jedno narzędzie podpowiadające na jakim rynku warto obecnie zaangażować kapitał na okres co najmniej kilkunastu miesięcy.

Cechą charakterystyczną polskich funduszy obligacyjnych w ostatnich latach był maksymalny roczny zwrot zawierający się w okolicach 10-11%. Konsekwencją tego było zmniejszenie się stóp do poziomu ok 2% w okresie następnych kilkunasty miesięcy. Jeśli przyjmiemy, że w obecnym cyklu szczyt rentowności funduszy mamy za sobą ( oczywiście na rynku nigdy 100 procentowej pewności mieć nie będziemy, ale na czymś musimy oprzeć nasze analizy ), to możemy założyć, że w kolejnych miesiącach roczne stopy zwrotu będą zmierzać w kierunku owych 2%. Powinno to spowodować konwersje uczestników funduszy polskich obligacji w kierunku rozwiązań agresywnych.  W rzeczywistości proces ten już się rozpoczął, o czym świadczy dynamiczny wzrost krzywej w najnowszym marcowym odczycie Wskaźnika siły całego rynku, który od niedawna publikuję na blogu - wykres poniżej :

piątek, 20 marca 2015

Przełom na rynku akcji?


wykres.1
                                                                                                                                       

wykres.2
   

 Wiele wskazuje na to, że już niedługo inwestorzy indywidualni zaczną ponownie interesować się funduszami małych i średnich spółek. Jak pokazuje wykres.1,  po raz pierwszy od października 2012 roku ta grupa funduszy uzyskuje dodatnią roczną stopę zwrotu. Nie jest to co prawda dużo, bo tylko ok 5%, tym nie mniej mamy do czynienia z przekroczeniem rubikonu. Jeżeli założymy, że napływy środków do określonych grup funduszy podążają za historycznymi stopami zwrotu ( a tak jest w istocie), to sprawa nabiera zupełnie innego wymiaru.

Wykres.2 wyjaśnia dokładniej o co w tym wszystkich chodzi. W okresie styczeń 2014- styczeń - 2015 r. nie było praktycznie zainteresowania funduszami małych spółek ze względu na blisko ujemną 7% stopę zwrotu w odróżnieniu od funduszy obligacji. W tym przypadku zwrot na kapitale to przyzwoite + 6,86%.
Nieco inaczej wygląda rentowność tych grup za ostatnie 12 miesięcy. Widać bowiem wyraźnie, że stopy zwrotu zbliżają się już do siebie - no, ale zawsze lepiej jest oczywiście kupić jednostki bezpieczne przy zbliżonej zyskowności inwestycji.

Natomiast słupki po prawej stronie pokazują sytuację od początku bieżącego roku. Stopy zwrotu funduszy miśs i obligacji zupełnie się rozjechały na korzyść misiów. Jestem przekonany, że niejeden ciułacz zadaje sobie pytanie o sens przetrzymywania środków w coraz mniej rentownych bezpiecznych inwestycjach.

Nie może zatem dziwić pierwszy, od ponad roku wyraźny napływ środków w poprzednim miesiącu do funduszy typu miśs. Jak podaje portal analizy.pl inwestorzy indywidualni kupili jednostki na kwotę 70 mln złotych. Jeżeli uwzględnimy prawdopodobny koniec hossy na polskich obligacjach to mamy rozwiązaną zagadkę ostatniej fali wzrostów na sWig80. Przypomnę, że indeks ten od sierpnia ub. roku praktycznie niezauważony przez ogół wzrósł o solidne 20%. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym przełomem na rynku akcji?. O tym przekonamy się jak zwykle za kilka miesięcy, kiedy czas na zakupy akcji / funduszy akcji okaże się prawdopodobnie mocno spóźniony.

sobota, 7 marca 2015

Rynek turecki mocno nieprzewidywalny


                                                                  UniAkcje Turcja

    Czy opuszczenie rynku tureckiego w Portfelu Technicznym było błędem?  Przypomnę, że w dniu 19-12-2014 r link dokonałem konwersji z funduszu UniAkcje Turcja na UniKorona Pieniężny. Sytuacja ta miała miejsce chwilę po gwałtownym obsunięciu się parkietów światowych zaniepokojonych wydarzeniami w Rosji w połowie grudnia.

Wracając do pytania, to odpowiem : i tak i nie. Otóż w krótkim terminie ominął mnie dynamiczny rajd. Z drugiej zaś strony po blisko trzech miesiącach widać już, że była to klasyczna dystrybucja zakończona gwałtownym załamaniem notowań pod koniec stycznia 2015 roku - wykres. Z punktu widzenia analizy technicznej zejście kursu pod poziom rocznej SMA oznacza już zmianę trendu na spadkowy.

Z drugiej strony decyzja o wyjściu z punktu widzenia strategii długoterminowej była prawidłowa. Alokacja w kierunku funduszu UniAkcje Miśs powoli zaczyna przynosić oczekiwany efekt wzrostu wartości portfela.

 Reasumując : po raz kolejny okazało się, że rynek turecki jest bardzo nieprzewidywalny a przez to trudny do gry. Jednak niska wycena fundamentalna spółek z tego parkietu wcześniej czy później zacznie przyciągać amatorów ekstremalnych doznań. W każdym razie w najbliższych miesiącach chyba go odpuszczę tym bardziej, że na naszym podwórku zaczyna się robić ciekawie.

poniedziałek, 2 marca 2015

Indeks Cenowy zapowiada wzrosty

Indeks Cenowy - skala tygodniowa

                                                     Indeks Cenowy - skala dzienna

 Nieważony Indeks Cenowy jest kolejną wskazówką potwierdzającą poprawę sytuacji technicznej na tzw.szerokim rynku. Przypomnę, że składa się on z 899 spółek, a procentowy udział każdej z nich wynosi dokładnie 0.111. Oznacza to, że żadna ze spółek nie ma decydującego wpływu na zachowanie rynku jako całości, tak jak to dzieje się w przypadku Wig20. Ma to swoje zalety, gdyż trendy w jakich porusza się są znacznie bardziej regularne i nie przerywane co chwilę gwałtownymi korektami.

Z tego powodu analiza techniczna sprawdza się tu stosunkowo dobrze. Spójrzmy na wykres w skali tygodniowej. Wybicie górą z rocznej konsolidacji poparte jest rosnącym DMI ( trend ), zmianą kierunku MACD a także rosnącymi wskazaniami Indeksu Bull Power ( podobna sytuacja występuje w skali dziennej ). Jeśli chodzi o kompresję dzienną, to interesująco wyglądają tu wskazania mniej znanego indykatora przepływu kapitału uwzględniającego wolumen - PVI, który po niemal rocznym pobycie poniżej swojej 12 miesięcznej średniej kroczącej podejmuje walkę o wyjście górą ( co niedługo zapewne stanie się faktem ).

Reasumując, zachowanie Indeksu Cenowego potwierdza, że tworzący się właśnie trend na spółkach o mniejszej kapitalizacji ma coraz bardziej solidne podstawy do dalszego rozwoju. Oczywiście nie obędzie się tu bez korekt, ale taka już jest uroda rynków kapitałowych. Dodatkowo cieszyć może także bardzo niewielkie w obecnej sytuacji zaangażowanie na rynku akcji inwestorów indywidualnych. Świadczyć o tym może głęboko ujemne saldo nabyć/umorzeń w funduszach typu Miśs za ostatnie 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy wynosi około 1 mld zł - oczywiście na korzyść niedźwiedzi.