O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

niedziela, 29 kwietnia 2012

Dlaczego nie interesuje mnie Wig20?

                 Dlaczego na swoim blogu indeks skupiający największe spółki Wig20 traktuję po macoszemu? Nie zajmuję się jego analizą i nie wklejam postów analizujących indeks pod względem technicznym. Jest kilka powodów o których postaram się pokrótce napisać. Pierwszym  i najważniejszym powodem są niskie długoterminowe stopy zwrotu z portfeli implikujących Wig20. Od maja 1994 roku do chwili obecnej stopa zwrotu z Wig20 wynosi 105%-jak na osiemnastoletni okres czasu to trzeba przyznać nie powala na kolana. Dla porównania fundusz Unikorona Obligacje od momentu utworzenia (wrzesień 1999r) przyniósł zwrot na poziomie 186%. Oczywiście akcje wchodzące w skład Wig20 przynoszą dywidendy i w rzeczywistości stopa zwrotu z indeksu jest większa, ale czy warto ponosić aż takie ryzyko inwestując w akcje?    W moim przekonaniu jedynym zastosowaniem Wig20 jest spekulacja na kontraktach terminowych, które wykorzystują dźwignię,  ale nie jest to zalecane początkującym inwestorom z oczywistych względów. Po drugie indeks zawiera największe spółki, których częstym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.. Co może SP przekonaliśmy się niedawno w przypadku KGHM.  Wiszące nad rynkiem oferty resztówek również nie zachęcają inwestorów ,zwłaszcza zagranicznych, do zainteresowania się tymi spółkami. Po trzecie zmniejszenie napływu środków do OFE od lipca ub. roku spowodowało drastyczne obniżenie się płynności dużych spółek. Zachodni inwestorzy mają znacznie lepszą alternatywę :parkiety w Rosji i Turcji, na których dodatkowo akcje są wyceniane niżej niż nasze. Obraz można dopełnić defensywnym składem wig20, co na pewno nie pomogło mu wzorem innych giełd na wykreowanie tegorocznego trendu wzrostowego. Jaka wobec tego jest alternatywa? Oczywiście sWig80. Rzut oka na wykres powyżej  wyjaśnia wszystko. Nawet biorąc pod uwagę głębokie spadki z okresu 2007-2009r znajduje się on znacznie wyżej niż Wig20, a poza tym jest on indeksem na którym powstają często silne i długie trendy nie przerywane co chwila paniką inwestorów zagranicznych.Indeks sWig80 jest domeną inwestorów krajowych i szybciej reaguje na zmiany cyklu koniunkturalnego niż Wig20. Oczywiście nie da się kupić indeksu sWig80, ale rozwiązaniem problemu jest zakup jednostek funduszy małych i średnich spółek jednego lub kilku funduszy. Właśnie opracowuję system inwestowania, do którego można będzie zastosować jeden z funduszy MIŚŚ. Niedługo opublikuję na blogu jego wstępne założenia. Zastosowanie systemu w praktyce pozwoliłoby historycznie pomnożyć kapitał o 1800%(od roku 1999 do chwili obecnej), zatem myślę, że skórka jest warta wyprawki.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Wybicie sWIG80.

                      W dzisiejszych czasach  wybicia z formacji technicznych mają często gwałtowny charakter. Klasyczna analiza techniczna zalecała czekanie na wybicie z konsolidacji,  a następnie reagowanie na nie zgodnie z kierunkiem tegoż wybicia. W poście z dnia 25 marca (ale także później)  obszernie pisałem o bardzo prawdopodobnym tworzeniu się formacji DOUBLE TOP (podwójny szczyt), która niejako gwarantuje zmianę trendu średnioterminowego na rynku akcji najmniejszych spółek. Po jednym  markowanym wybiciu,  w dniu dzisiejszym doszło wreszcie do" trzęsienia ziemi"  i sprawa ostatecznie się wyjaśniła . Najbliższym technicznym oporem jest rejon 9400-9500 pkt który powinien zatrzymać falę spadkową. W przeciwnym razie zapali się już czerwone światło i powstaną warunki do zmiany trendu na spadkowy również w długim terminie.

piątek, 20 kwietnia 2012

O czym informują nas RVI & MACD

    Wskaźnik RVI (Relative Volatility Index) często używa się we współpracy z innymi wskaźnikami do potwierdzania sygnałów kupna czy sprzedaży. 
W swojej konstrukcji jest bardzo podobny do wskaźnika RSI z tą różnicą, iż nie opiera się na dziennych cenach zamknięcia ale na dziesięciodniowej średniej kroczącej. Wskaźnik jest graficznie przedstawiony na wykresie w skali od 0 do 100.

Interpretacja opiera się wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres poziomu o wartości 50. Sygnał kupna pojawia się wtedy, gdy wskaźnik RVI przebija poziom 50 od dołu, zaś sygnał sprzedaży pojawia się, gdy wskaźnik przebija od góry poziom 50.            Spójrzmy zatem na aktualny wykres indeksu małych spółek. W dniu 10 kwietnia pisałem o wybiciu  w dół z formacji podwójnego szczytu,  formacji,  która zaczęła się tworzyć jeszcze w lutym.  10 kwietnia był właściwie dniem przełomowym dla  w/w  formacji i był to jak widać ostatni moment do zamknięcia średnioterminowych pozycji na rynku sWig-80.  Indeks, co  ciekawe,  próbował jeszcze wejść w obszar konsolidacji ubierając niejako tzw."leszczy na górce" co jak myślę mu się udało.  Rynek często wykonuje tego typu zwody sugerując rozpoczęcie nowego trendu a w rzeczywistości "zastawia pułapkę".  W fachowej prasie natychmiast pojawiły się optymistyczne komentarze uzasadniając  trzy kolejne dni wzrostu. Jak widzimy na rysunku użycie wskaźnika RVI w połączeniu ze wskaźnikiem trendu MACD było niezawodnym sposobem poradzenia sobie z tym problemem. I podobnie jak 12 stycznia wystąpił sygnał zmiany trendu na wzrostowy  w średnim terminie,  tak  teraz nie ma powodu, żeby w dalszym ciągu obstawiać wybicie w górę z powstałej konsolidacji. 

wtorek, 10 kwietnia 2012

Wybicie dołem z formacji podwójnego szczytu

rys.1
rys.2
        W dniu 25 marca 2012r opisywałem powstającą  na wykresie sWig-80  formację techniczną zwaną podwójnym szczytem. W dniu dzisiejszym już chyba nie ma żadnych wątpliwości  z czym mieliśmy do czynienia.  Formację kontynuacji trendu zwaną prostokątem praktycznie odrzuciłem jako mało prawdopodobną. Wybicie dołem z konsolidacji wskazuje na kierunek notowań na najbliższe kilka tygodni. Poziom docelowy jest umieszczony na wysokości 9500 pkt.(jest to minimalny zakres spadku indeksu). To wszystko obszernie opisywałem  dwa tygodnie temu i nie będę do tego wracał. Na rysunku .1 widzimy  wskaźnik WSE 30 WK na którym wystąpił sygnał potwierdzenia spadku z poziomu poniżej 70%. Nie jest on tak groźny jak ten znajdujący się powyżej tego krytycznego poziomu, tym nie mniej sugeruje wyraźne pogorszenie koniunktury w najbliższym czasie. Zawracający w górę indykator ADX potwierdza trend spadkowy. Oczywiście zgodnie z teorią analizy technicznej dopiero w tym momencie należałoby zareagować ale tak jak pisałem wcześniej, są narzędzia, dzięki którym można z wyprzedzeniem określić z dużym prawdopodobieństwem  z  jaką formacją mamy do czynienia,  a nie czekać na jej  ostateczne uformowanie się.  Patrząc na notowania indeksów w USA (godź 20.00) i spore osłabienie naszej waluty jutrzejszy dzień z dużym prawdopodobieństwem będzie kontynuacją dzisiejszych notowań ale takie są właśnie konsekwencje wybicia z konsolidacji. Na dzień dzisiejszy nie widzę zagrożeń dla trendu nadrzędnego. Dopiero przebicie poziomu 9500-9450pkt  byłoby poważniejszym zastrzeżeniem co do trwałości  rozpoczętego w styczniu trendu wzrostowego.

sobota, 7 kwietnia 2012

Życzenia Wielkanocne

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym                                                              

Easter is a time of love,
of family, and of peace.
 It is a time when we say
a quiet thanks for all
that we have and for all
that the future holds.
                                                                                                                                                               

Was hoppelt da im grünen Gras,
mein Kind es ist der Osterhas,
flink versteckt er Ei um Ei und
auch für dich ist eins dabei!                                                                                                                               Joyeuses Pâques
Que mille joies se glissent dans vos coeurs des les premiers instants de ce matin de Pâques et se perpétuent tout au long de lannée!