O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

piątek, 29 maja 2015

Portfel Techniczny - rozliczenie na koniec maja 2015 r.  Minął kolejny miesiąc, tak więc pora na uaktualnienie blogowego Portfela Technicznego. Na koniec maja w portfelu znajduje się  150,3120 jednostek uczestnictwa funduszu UniAkcje Miśs o wartości 14 928 zł.
 ( 150.3120 j.u. X aktualna cena jednostki 99,32 zł  = 14 928 zł ).

 Nowym czytelnikom przypomnę, że portfel oparty jest na rzeczywistych transakcjach, zaś wszystkie operacje ( przeprowadzane konwersje ) publikuję na bieżąco. Portfel - jak sama nazwa wskazuje - zarządzany jest wyłącznie przy pomocy zasad analizy technicznej. Po 32 miesiącach portfel wypracował +49,3 % stopy zwrotu w porównaniu do +26,7 % indeksu WIG, który stanowi benchmark z którym portfel się mierzy. Jest to jednocześnie kolejny już, piąty z rzędu miesiąc wzrostu bez jakiejkolwiek korekty po drodze.

Przy  poprzednim rozliczeniu Portfela Technicznego zadałem retoryczne pytanie o sens zabezpieczenia inwestycji przed majem - miesiącem, który w przeszłości często kończył fale wzrostowe zainicjowane na początku roku. Wspominałem także o braku - moim zdaniem - jakichś niebezpiecznych symptomów wykupienia rynku, zwłaszcza indeksów mniejszych spółek. O ile w przypadku tej grupy spółek indeksy sWig 80 i  mWig 40 nie zanotowały praktycznie zmiany, to warto odnotować nieco gorsze zachowanie indeksów Wig i Wig20. Wyniosły one odpowiednio - 1,82 % i  - 3,32 %. Takie pogorszenie w przypadku największych spółek ( w tym banków) spowodowane były zapowiedziami wyborczymi nowego prezydenta w kwestii ulżenia "frankowiczom". Ponieważ temat ten został już przewałkowany na wszystkie niemal sposoby, nie będę go tu rozwijał.

 Reasumując : sprzedaż walorów zwłaszcza mniejszych spółek pod koniec kwietnia w większości przypadków nie zmieniła sytuacji finansowej tych inwestorów, którzy wierzyli w sezonowe zależności na parkiecie. W przypadku blogowego Portfela Technicznego brak zmiany w alokacji aktywów nie wpłynął negatywnie na jego wynik. Co przyniesie czerwiec?  Silne już krótkoterminowe wyprzedanie głównego indeksu WIG na kilku oscylatorach sugeruje, że w nadchodzącym miesiącu możemy spodziewać się zakończenia korekty ( o ile już taka sytuacja nie miała miejsca ).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz